Lansering av Peanuts n' Fudge

NICK'S (Lub Foods)
Lansering av Peanuts n' Fudge
Case By
About
Detta ville NICK’S uppnå med samarbetet: - Öka kännedomen om den nya produkten Peanuts n’ Fudge - Få den urbana storstadsmålgruppen att testa produkten
- För att i slutändan driva till försäljning!
Hanna Granebring (Marknadschef Lub Foods) om samarbetet: Vi valde att jobba med Bzzt för att öka kännedom och driva trial mot en progressiv och urban målgrupp vid lanseringen av NICK’S Peanuts n’ Fudge, en jordnötsbar utan tillsatt socker. Både genom att sampla 6 000 Peanuts n’ Fudge till alla passagerare ”on the go” och samtidigt kommunicera om produkten via Bzzt Banners nådde vi ut till 686 070 kontakter med en total visningstid på 1 278 timmar.
Bzzt är ett ungt och dynamiskt bolag som attraherar moderna och medvetna konsumenter, en målgrupp som vi på NICK’S också är måna om att nå ut till. Podtaxis drar ögonen till sig i ett övrigt så fordons-tätt Stockholm. Vi vill samarbeta med framåtlutande partners sticker ut i normen och som förändrar sin bransch till det bättre - av dessa anledningar är Bzzt en optimal partner för oss”
Published 10 dec 2018
Click the button on products to create an inquiry