Go to profile
Bzzt
Brands
Bzzt's logotype

Bzzt

Media · Stockholm, Sweden

Materialspecifikation - Baksidesaffischering

Filformat: PDF
Alternativ 1: 5000x7000mm (utan skärmärken och utfall)
Alternativ 2: 6200x7000mm (utan skärmärken och utfall)

Deadline för material
Minst två veckor före kampanjstart.
Leverans av material
Digitalt material skickas till banners@bzzt.se

Följande information anges i ämnesraden
1. Annonsör
2. Kampanjperiod/vecka

Allmänna villkor:
Click the button on products to create an inquiry